• Ahli akademik dalam dan luar negara

 • Ahli akademik IPTA , IPTS, Kolej Universiti, Pelajar PhD dan sarjana

 • Pentadbir dan profesional pelbagai bidang

 • Pegawai penyelidikan

 • Pembuat polisi

 • Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGOs)

 • Individu/kumpulan yang berminat dengan pengurusan penyelidikan & inovasi

 • Agensi kerajaan

 • Usahawan

Penyertaan

gallery/01

Kriteria Penyertaan

  • Hasil inovasi perlulah karya asal

  • Bilangan maksimum ahli kumpulan ialah 5 orang

  • Setiap penyertaan perlulah disertakan dengan abstrak/rumusan hasil inovasi

  • Penyertaan hanya sah jika pembayaran dibuat sebelum tarikh akhir pada 31 Ogos 2018 jam 5 petang.

Insentif Penyertaan

 •  

Kepada institusi yang menghantar lebih dari 20 penyertaan akan menerima surat penghargaan kerana menyokong percambahan inovasi di dalam institusi anda.