1. GARIS PANDUAN ABSTRAK/RUMUSAN

 • Perlu ditaip menggunakan Microsoft Words dalam satu perenggan di antara 250 -400 patah perkataan.

 • Abstrak/rumusan inovasi perlulah ditaip dalam bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia tanpa kesalahan tatabahasa

 • Ciri-ciri abstrak/rumusan yang baik ialah latarbelakang inovasi, permasalahan yang ingin diselesaikan, objektif, keunikan inovasi,  kelebihan kepada negara dan sebagainya

 • Abstrak perlulah dimulakan dengan tajuk inovasi, kemdudian disusuli dengan nama-nama ahli kumpulan didahului oleh nama ketua kumpulan dan emel ketua kumpulan disusuli dengan isi abstrak/rumusan.

 

 1. GARISPANDUAN UMUM

 • hanya 1 meja dan 1 kerusi akan disediakan oleh penganjur

 • peserta dikehendaki berada di meja masing masing sepanjang majlis

 • sila sediakan banting pembentangan beserta kaki banting sendiri.

 • peserta digalakkan mempamerkan model, prototaip, contoh atau pembentangan melalui komputer riba yang berkaitan dengan inovasi   

 • Bahan bahan sokongan seperti pendaftaran harta intelek, anugerah yang dimenangi, artikel dalam media perlu diletakkan di atas meja untuk penjurian

 

 1. GARISPANDUAN PENYEDIAAN BANTING

 • Saiz banting ialah 24"lebar x 72"tinggi

 • Nama inovasi

 • Nama ketua, ahli dan institusi, syarikat, agensi yang diwakili

 • latarbelakang inovasi

 • Masalah yang ingin diselesaikan

 • Objektif

 • Keunikan

 • kelebihan kepada pengguna

 • Kelebihan kepada masyarakat dan negara

 • Potensi untuk dikomersialkan

 • Anugerah yang diterima     

 

Panduan

gallery/01